Privacy Policy

By Kelsha verwerkt jouw persoonsgegevens (NAW gegevens, e-mailadres en indien je dit zelf invult jouw telefoonnummer) voor de acceptatie van jouw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met jou, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en / of strafbare gedragingen gericht tegen By Kelsha, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van By Kelsha. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van jouw gegevens. Wens je geen mailings meer van ons te ontvangen (hier moet je jezelf eerst voor hebben ingeschreven), dan kan je ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier. Uiteraard kan je jezelf ook zelf uitschrijven voor onze mailings.

Indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kan je tevens op het door jouw opgegeven e-mailadres (incidenteel) benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor directe marketing doeleinden, kan je contact opnemen met onze klantenservice of je kunt jezelf uitschrijven via de nieuwsbrief d.m.v. de link afmelden. 

Privacy en cookiebeleid

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door jouw bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor jou interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een site naar jouw computer wordt gestuurd. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder "instellingen" in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel jij als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

Adreswijziging

Je bent verplicht By Kelsha van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang By Kelsha geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij By Kelsha bekende adres en blijf jezelf aansprakelijk voor de door jouw bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. 

Overige informatie

By Kelsha kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons Privacy Policy zijn voorzien. In dat geval is By Kelsha gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging. Indien wij al verstrekte persoonsgegevens willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij je hiervoor altijd om expliciete toestemming vragen.

Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Je kan ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Je kan hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.